Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
Yazarın Makaleleri
DEVLET, DEĞİŞİME AYAK UYDURMALI
1990'dan sonra ortaya çıkan tek kutuplu dünya şartları, dünyayı yeniden şekillendirmektedir. Dünyadaki yapılanmaya paralel olarak, ülkeler de kendisini değişime tabi tutuyorlar. Dünyanın gidişine ayak uyduramayan ülkeler ise, geri kalmaktan...
EĞİTİM NASIL OLMALI?
Çağımız bilgi çağı. Bu çağ her konuda olduğu gibi, eğitimde de parametreleri değiştirmiştir. Sanayi toplumunun 'Periyodik eğitim”i, bilgi toplumunun ” Ömür boyu eğitim”ine evirilmiştir... Sanayi toplumunun ezbere ve bilgi yüklemeye...
MUHTARLAR ETKİN HALE GETİRİLMELİDİR
seçimle işbaşına gelenler arasında en işlevsiz kurum muhtarlıktır. halkın oyuyla işbaşına gelen muhtarlarımıza mahallelerini yönetmek yerine ıvır zıvır işler yaptırılmaktadır. nüfüs cüzdanı tastiki, ikametgah vb. gibi basıt işler,...
TEK CELSEDE ADALET
Adalet bir toplumu bir arada tutan en önemli çimentodur. Toplumun hoşgörü, huzur, barış içinde yaşamasının önkoşulu adaletin tesisidir. Adalete olan güvenin sarsıldığı toplumlarda, ne yazık ki çözülme kaçınılmazdır. Türkiye'de...
TARIMSAL TEKNOPARKLAR KURULMALIDIR
Tarımsal Teknoparklar, tohumdan nihai ürüne kadar tarımsal üretim ve tarım sanayini aynı çatı altında buluşturan bütünleşmiş bir üretim sistemidir. Burada ileri üretim teknikleri kullanılarak katma...
DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMAYANLAR BEDEL ÖDERLER!
Dünya yeni çağa 'bilgi çağı” süratle ilerliyor. Yeni çağ; kendi dinamiklerini, güç kaynaklarını kullanarak dünyayı yeniden şekillendiriyor. Sanayi toplumunun dinamikleri günümüzde etkisini yitirmiş, yerini bilgi toplumunun dinamiklerine...
BÜROKRATİK HEDEFLER NE OLMALI?
Dünya gelişmiş ülkeleri 'bilgi çağına” girmişlerdir. Bilgi çağının üretim vasıtası 'insan beyni”dir. Ülkelerin gücü; petrol, demir-çelik ve sanayi üretimiyle değil, sahip oldukları iyi yetişmiş beyin gücüyle ölçülmektedir....
ULUSAL BAĞIMSIZLIĞI İYİ ÖĞRENMELİYİZ
Türk insanının bazı kemikleşmiş yanlışları vardır. İnsanlar hakkında karar verirken davranışlarından çok, ağızlarından çıkan laflara bakarız; insanları konuşmalarına göre değerlendiririz. İnsanların gerçek kimliği olaylar karşısında...
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Parlamenter sistem tıkandı.   Ülke sorunları çözüm yerine erteleniyor.   Yürütme ve yasama iç içe girdi.   Meclisin görevi; kanun yapmak, bu kanunların işleyişini kontrol etmektir.   Yürütmenin görevi; kanunlara göre...
BİLGİ EKONOMİSİNDE GEÇ KALIYORUZ!
Küreselleşme olgusu bir realitedir. Bazılarının seslendirdiği gibi, küreselleşmeyi kabul edelim veya kabullenmiyelim gibi saçmalıklar gündemimizi işgal etmektedir. Küreselleşme bir neticedir; her neticede olduğu gibi, seçme hakkı yoktur....
ÇAĞI ÖZÜMSEYEMENLER ÜLKEYİ GELECEĞE TAŞIYAMAZLAR!  
Dünya yeni çağa 'bilgi çağı” süratle ilerliyor. Yeni çağ; kendi dinamiklerini, güç kaynaklarını kullanarak dünyayı yeniden şekillendiriyor. Sanayi toplumunun dinamikleri günümüzde etkisini yitirmiş, yerini bilgi toplumunun dinamiklerine...